Termék kategóriák

Gyártók

GARANCIÁLIS FELTÉTELEK

×          A garanciális igény bejelentésének alapvető feltétele, a termékhez tartozó eredeti garancialevél megléte, mely tartalmazza az eszköz pontos nevét, egyedi termékazonosítóját, és a jótállás érvényességét.  Ennek hiányában a garancia nem érvényesíthető.

×          Cégünk garanciális ügyintézés esetén „garanciális átvételi elismervény” –t ad az átvett termékről, mely tartalmazza a termék megnevezését, egyedi termékazonosítóját, a hiba leírását. Ennek meglétét a vevőnek is ellenőriznie kell, mert ennek hiánya esetén cégünk megtagadhatja a garanciális termék kiadását.

×          A gép és belső és külső egységeinek sorozatszámai regisztráltak, ezek egyezése a garancia alapfeltétele.

×          A garancia magában foglalja a komplett gép garanciáját, beleértve a mellékelt külső tápegységet, egyéb általunk beszerzett és beépített kiegészítőket, kártyákat.

×          A garancia nem terjed ki a szakszerűtlen használatból eredő meghibásodásokra, beleértve a fizikai sérüléseket, karcosodást, a nem általunk beszerzett és beépített kiegészítőkre, kártyákra.

×          A gépek az adatlapjukon meghatározott IP védettséggel rendelkeznek. A nem megfelelő elhelyezéséből adódó hibákért felelősséget nem vállalunk.

×          Ugyanez vonatkozik a túl magas vagy túl alacsony környezeti hőmérsékletnek kitett gépek, valamint a nem megfelelő tápfeszültséggel működtetett gépek meghibásodására.  Kérjük, ezekkel kapcsolatban egyeztetni szíveskedjenek cégünkkel.

×          Cégünk szerviztevékenységét és garanciális ügyintézéseit a saját szerviz illetve márkaszervizek útján látja el.

×          A garanciális javítás/csere mindenkor az érvényben lévő törvényi előírások szerint történik. Amennyiben a javítás során bebizonyosodik, hogy a problémát nem meghibásodás, hanem a készülék helytelen használata okozta, a megbízó köteles kifizetni a bevizsgálási díjat, melynek összegét az 1. sz. melléklet tartalmazza.

×          A megvásárolt termékeken található bármilyen azonosító címke, felirat eltávolítása a garancia elvesztésével jár. Amennyiben ezen egyedi azonosító a csomagoláson található, a termék csomagolásának megőrzése is kötelező érvényű.

×          Bármely, nem rendeltetésszerű használatból eredő meghibásodás (égés, törés, repedés, vonali vagy hálózati feszültség, elemi kár, villámcsapás, szándékos vagy felelőtlen rongálás, elégtelen hűtés szakszerűtlen szállítás vagy tárolás, szakszerűtlen beállítás, részleges vagy teljes meghibásodás szoftveres beállítása okán, nem megfelelően telepített szoftverek okán, túlhajtás esetén), valamint nem felhatalmazott szerviz, esetleg a vevő által végzett szakszerűtlen javítások, megbontások, átépítések, nem szakszerű BIOS frissítések esetén a garancia nem érvényesíthető.

×          Alkatrészek inkompatibilitási problémákra garanciát nem vállal. Ebben az esetben a forgalmazó nem kötelezhető sem cserére, sem a vételár visszafizetésére, s erre törvényi vagy jogszabályi kötelezettségünk sincs.

×          Merevlemezen (HDD), vagy bármely adathordozó meghibásodásából bekövetkezett adatvesztésért, esetlegesen elmaradt haszonért semmilyen felelősséget nem vállalunk. Az adatok biztonságos tárolása minden esetben a vevő hatásköre. ilyen esetben a forgalmazót semmilyen kártérítési kötelezettség nem terheli. Vásárlói igény esetén, amennyiben erre mód van, cégünk az adatmentést lehetőség szerint elvégzi, azonban ez díjfizetés köteles.

×          A hibásnak vélt alkatrészeket teljes gyári tartozékaival együtt kérjük visszahozni, mivel az adott terméket csak ezek hiánytalan megléte esetén áll módunkban cserélni.

×          A vevő tudomásul veszi, hogy minden nem garanciális, elletve egyéb szerviz tevékenység térítés köteles.

×          Az eladó fenntartja a jogot arra, hogy a jótállás és szavatossági feltételeit a Vevőnek küldött előzetes értesítés nélkül, a jogszabályoknak megfelelően bármikor módosítsa, vagy kiegészítse.

×          A termékhez adott szoftverekre garanciát nem vállalunk, mivel azok szellemi termékek. A média olvashatóságára 90 (azaz kilencven) napos garanciát vállalunk.

×          Vírusok okozta rongálódásért vagy valamilyen szoftver installálásából vagy eltávolításából fakadó kárért cégünk garanciát nem vállal.

 

Figyelem!

Határozottan felhívjuk vásárlóink figyelmét arra, hogy forgalmazott termékeink valamely Vevő által elképzelt feladatra való alkalmassága, illetve az ezzel kapcsolatos Vevő elégedetlenség nem tartozik a jótállási kötelezettségek körébe. Minden vásárlás előtt biztosítjuk a legszélesebb körű tájékozódási lehetőséget.

LCD monitorok pixelhibájával kapcsolatos rendelkezések:

Hibás terméknek az minősül, amely az ISO13406 Class2 szabványleírás szerinti típusú hibaosztályba tartozik.

A garanciális ügyintézés időtartama alatt az ügyintézés tárgyát képező eszköz, vagy alkatrész hiányából a Vevőnél kárért, vagy elmaradt haszonért cégünket semmilyen felelősség nem terheli.

A fogyasztói szerződés keretében vásárolt új termékekre az eladó a vásárlás napjától számítva 24 hónap garanciát vállal. A fennmaradó időben csak az eladó saját garanciális szolgáltatási irányelvei érvényesek.

A garancialevél érvényességének feltétele, hogy a vásárló a fenti pontokat tudomásul vette, valamint az aláírásával igazolta, továbbá megára nézve is kötelező érvényűnek fogadja el.

Garanciális ügyintézés címe: 2000 Szentendre, Kálvária út 59., Telefonszám: +3670 603 97 40

Garanciális ügyintézés a fent említett címen történik hétköznapokon 08.00-18.00 ig. Ettől eltérő időpontban garanciális ügyintézés nem bonyolítható.

Garanciális ügyintézéssel kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket a iroda@flexmark.hu e-mail címen tehetik fel.

 

 

A garanciális feltételeket tudomásul vettem:

                                                                                  Vevő

 

1.sz. melléklet

 

Alkatrész bevizsgálási díj: 1.500 Ft/alkatrész

Szerviz óradíj: 4.500 Ft/óra

Kiszállási díj: 125Ft/Km


HomeHome